วิธีการจองทัวร์และการชำระเงิน

วิธีการจอง

แจ้งวันที่การเดินทาง กี่วัน กี่คืน

จำนวนคนนักท่องเที่ยว

แจ้งชื่อ นามสกุล (เพื่อทำประกัน)

หลังจาก โอนเงินมัดจำแล้ว 


โทรแจ้ง 093-651-8226 คุณอนุสรณ์

ส่งใบโอนเงินที่ Email: kohmookhomestay@hotmail.com

 เมื่อทางเราได้รับการยืนยันการจอง หรือเอกสารการชำระเงินแล้ว

ทางเราจะ ส่งใบVoucher ให้ครับ พร้อมกับวิธีการเดินทาง

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 183,212