วิถีชาวเล และการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกาะมุก

 

เที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติ ปะการัง ป่าชายเลนและวิถีชีวิตชาว ประมง ตกหมึก ชมพระอาทิตย์ยามเช้า ดูพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ

1 ปลูกป่ากงกาง

2 ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

3 เก็บหอย

4 ตกปลาหมึก

5 ลากเบ็

6 นั่งรถแท็กซี่ชมวิถีชีวิติความเป็นอยู่ของคนในชุมชน บนเกาะมุก

 

        การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นับตั้งแต่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลตรัง  โดยชูถ้ำมรกตซึ่งตั้งอยู่บนเกาะมุกด์ขึ้นมาเป็นจุดขายสำคัญ  เกาะมุกด์ได้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จนมีคำกล่าวที่ว่า ไม่มาถ้ำมรกต(เกาะมุกด์)มาไม่ถึงจังหวัดตรัง

  เกาะมุกด์มีการพัฒนาและเพิ่มรีสอร์ทจำนวนมาก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน    ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะมุกด์เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว เพราะถือว่าท่านมาเที่ยวก็นำรายได้มาให้ด้วยเช่นกัน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ประกอบอาชีพประมง ทำสวนยางเป็นหลัก แต่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวก็มีรายได้เสริม เช่น บริการเรือนำเที่ยว บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยว

         ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ตระหนักในความสำคัญของ 

"การจัดการท่องเทียวโดยชุมชน" โดยการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน ในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตัวเอง ทั้งนี้เป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม  บนหลักการ 10 ประการ คือ

1.ชุมชนเป็นเจ้าของ

2.ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดทิศทาง

3.ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตัวเอง

4.ยกระดับคุณภาพชีวิต

5.คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

6.มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

7.ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม

8.เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

9.เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น

10.มีการกระจายรายได้สู่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน

      ซึ่งการดำเนินการจะมีชาวเกาะมุกด์เป็นเจ้าของ  โดยเน้นความสำคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกัน

  เกาะมุกชาวเล ทัวร์ ท่องเที่ยวทะเลตรัง

                                 ติดต่อ-สอบถาม  093-651-8226  คุณอนุสรณ์

 

 

Visitors: 182,599