เหมาเรือเที่ยวถ้ำมรกต ทะเลตรัง,ดูปลาพยูน

 พยูนหรือดุหยง แห่งท้องทะเลตรัง

 


คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่โชคดีได้เจอกับพยูนฝูงสุดท้ายของโลก

 ซึ่งในปัจจุบันนี้เหลือน้อยเต็มที การปะมงในปัจจุบันมีการใช้อวนตาติด และเป็นผลจากการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทำให้พยูนตายลงบ่อยครั้งขึ้น ก็ขอวิงวอนให้พี่น้องที่รักทุกท่านช่วยกันอนุรักษ์และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับ

  เกาะมุกชาวเลทัวร์ของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งพาท่านเที่ยวดูปลาพยูนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตปลาพะยูนน้อยที่สุด หมายถึงปลาพยูนตื่นตกใจนะครับ อยากรู้ว่าเรามีวิธีอย่างไรกับการดูปลาพยูนที่ทำให้ปลาพยูนไม่ตื่นคน มาเที่ยวกับคนพื้นเพ คนเลพาเที่ยวเลสนุกแน่นอนครับ


Visitors: 182,598